กระเบื้องหลังคาดินเผาเกล็ดปลา

กระเบื้องหลังคาดินเผาเกล็ดปลา เป็นลักษณะของกระเบื้องมุงหลังคาที่เห็นได้โดยทั่วไปตามสถาปัตยกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ศาสนสถาน อาคาร สถานที่ราชการ หรือแม้แต่ที่พักอาศัย ลักษณะโค้งมนของปลายกระเบื้องที่เป็นเอกลักษณะเฉพาะตัว ที่ให้ความรู้สึกถึงกลิ่นอายของวัฒนธรรมสิ่งปลูกสร้างในสมัยก่อน ที่มักจะใช้กระเบื้องรูปลักษณะนี้ ในการมุงหลังคา กระเบื้องหลังคาดินเผาเกล็ดปลา เป็นกระเบื้องหลังคาที่ใช้ ดินเหนียวจากแหล่งที่มีคุณภาพดี ในการผลิตออกมาเป็นกระเบื้องมุงหลังคาเกล็ดปลา โดยกรรมวิธีการผลิต ในปัจจุบันนั้น จะแตกต่างออกไปจากอดีตเพียงเล็กน้อย ในส่วนของการนำอุปกรณ์ที่ทันสมัย เครื่องจักรที่ได้การรับรองคุณภาพ มาใช้แทนการใช้กำลังคนในการผลิต เพื่อให้ได้กระเบื้องหลังคาดินเผาเกล็ดปลา ที่มีคุณภาพสูงกว่าอดีต ซึ่งคุณภาพที่ได้ จะสามารถตอบสนองต่อความต้องการในปัจจุบันได้ดีกว่า ทำให้กระเบื้องหลังคาดินเผาเกล็ดปลา ยังมีให้เห็นอยู่อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน กระเบื้องดินเผาเกล็ดปลาโดยส่วนใหญ่แล้ว จะใช้การเคลือบหรือทาสี ลงบนแผ่นกระเบื้องนั้นๆ แทนการใช้สีที่ต้องการผสมลงในเนื้อกระเบื้อง แล้วเคลือบทับด้วยผลิตภัณฑ์เคลือบเงาคุณภาพสูง กระเบื้องหลังคาดินเผาเกล็ดปลาจึงมีสีสัน เงางาม สดใส ดูแลรักษาว่าย ทนทานต่อสภาพอากาศได้เป็นอย่างดี และที่สำคัญ กระเบื้องหลังคาดินเผา จะช่วยให้หลังคานั้นๆ สวยงามแปลกตา โดดเด่นกว่าใคร อย่างแน่นอน

กระเบื้องหลังคาดินเผาสุโขทัย

กระเบื้องมุงหลังคาที่เป็นกระเบื้องแบบดั้งเดิมของไทย โดยมีบันทึกการใช้กระเบื้องลักษณะนี้ เป็นครั้งแรกตั้งแต่ก่อนสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งกระเบื้องสุโขทัยนั้น ช่างโดยทั่วไป รู้จักในอีกชื่อหนึ่งคือ กระเบื้องใบโพธิ์ กระเบื้องหลังคาดินเผาสุโขทัย ใช้วัสดุเช่นเดียวกับพระเบื้องหลังคาดินเผาชนิดอื่นๆ คือ เลือกดินเหนียวจากแหล่งที่มีคุณภาพดี เพื่อผลิตกระเบื้องหลังคาดินเผาสุโขทัย โดยผลิตจาก อุปกรณ์และเครื่องจักรที่ทันสมัย เพื่อให้ได้กระเบื้องหลังคาดินเผาสุโขทัย ที่มีสวยงามทนทาน และนอกจากนั้นกระเบื้องหลังคาดินเผาสุโขทัย ให้สีโดยวิธีการเคลือบสีลงบนแผ่นกระเบื้องนั้นๆ แล้วเคลือบทับด้วยผลิตภัณฑ์เคลือบเงาที่สามารถทนต่อแสงแดด หรือลมฝน ป้องกันเนื้อกระเบื้องจากความชื้นได้เป็นอย่างดี  กระเบื้องหลังคาดินเผาสุโขทัย จึงมีคุณสมบัติที่สีสันสวยสดใส เงางามเหมือนใหม่ ดูแลรักษาง่าย และที่สำคัญ กระเบื้องหลังคาดินเผา จะช่วยให้หลังคานั้นๆ สวยงามแปลกตา โดดเด่นกว่าใคร อย่างแน่นอน ซึ่งคุณภาพที่ได้ จะสามารถตอบสนองต่อความต้องการในปัจจุบันได้ดีกว่า ทำให้กระเบื้องหลังคาดินเผาชายมน ยังมีให้เห็นอยู่อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน กระเบื้องหลังคาดินเผาสุโขทัยมีเอกลักษณ์ อยู่ที่ ปลายกระเบื้องนั้น จะมีรูปคล้ายใบโพธิ์ โดยจะเป็นหยัก 2 หยัก ลดหลั่นลงมาจนถึงปลายกระเบื้อง เป็นเอกลักษณะเฉพาะตัวของกระเบื้องหลังคาดินเผาสุโขทัย ที่เห็นได้โดยตามวัด อาราม และวิหารต่างๆ ไม่นิยมใช้กับที่พักอาศัย ยกเว้นที่พักอาศัยที่ต้องการ บรรยากาศ ของเรือนไทย หรือความสวยงามแบบโดดเด่น จึงมักจะใช้กระเบื้องกระเบื้องหลังคาดินเผาสุโขทัย เป็นพิเศษ  … Read More

กระเบื้องหลังคาดินเผาชายมน

เอกลักษณ์ของกระเบื้องหลังคาดินเผาชายมน คือ ลักษณะโค้งมนของปลายกระเบื้อง แต่ส่วนปลายจะแหลม แตกต่างจาหกระเบื้องเกล็ดปลาและกระเบื้องหางมน เป็นเอกลักษณะเฉพาะตัวของกระเบื้องมุงหลังคาที่เห็นได้โดยทั่วไปตามที่ต่างๆ โดยทั่วไป ไม่ว่าจะเป็น วัด หรือสถานที่สำคัญๆ สถานที่ราชการ หรือบ้านพัก รีสอร์ท ที่ต้องการ บรรยากาศ กลิ่นอายของวัฒนธรรมสิ่งปลูกสร้างในสมัยก่อน ที่มักจะใช้กระเบื้องรูปลักษณะนี้ ในการมุงหลังคา กระเบื้องหลังคาดินเผาชายมน เป็นกระเบื้องหลังคาที่ใช้ ดินเหนียวจากแหล่งที่มีคุณภาพดี ในการผลิตออกมาเป็นกระเบื้องมุงหลังคาเกล็ดปลา โดยกรรมวิธีการผลิต ในปัจจุบันนั้น จะแตกต่างออกไปจากอดีตเพียงเล็กน้อย มีการนำเอาอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ทันสมัย ได้การรับรองคุณภาพ มาใช้ในการผลิต เพื่อให้ได้กระเบื้องหลังคาดินเผาชายมน ที่มีคุณภาพสูงกว่าอดีต และนอกจากนั้นกระเบื้องหลังคาดินเผาชายมนโดยส่วนใหญ่แล้ว จะใช้การเคลือบหรือทาสี ลงบนแผ่นกระเบื้องนั้นๆ แทนการใช้สีที่ต้องการผสมลงในเนื้อกระเบื้อง แล้วเคลือบทับด้วยผลิตภัณฑ์เคลือบเงาคุณภาพสูง กระเบื้องหลังคาดินเผาชายมนจึงมีสีสัน เงางาม สดใส ดูแลรักษาว่าย ทนทานต่อสภาพอากาศได้เป็นอย่างดี และที่สำคัญ กระเบื้องหลังคาดินเผา จะช่วยให้หลังคานั้นๆ สวยงามแปลกตา โดดเด่นกว่าใคร อย่างแน่นอน ซึ่งคุณภาพที่ได้ จะสามารถตอบสนองต่อความต้องการในปัจจุบันได้ดีกว่า ทำให้กระเบื้องหลังคาดินเผาชายมน ยังมีให้เห็นอยู่อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน  

กระเบื้องหลังคาดินเผาชายตัด

กระเบื้องหลังคาดินเผาชายตัด มีอีก 2 ชื่อคือ กระเบื้องดินขอ และที่รู้จักกันในชื่อของกระเบื้องหม่อม ยังช่วยบ่งบอกสไตล์ รสนิยม ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ผู้ที่พบเห็นได้เป็นอย่างดี กระเบื้องหลังคาดินเผาชายตัด หรือ กระเบื้องหม่อม ทำมาจากดินเหนียว เช่นเดียวกับกระเบื้องดินเผาชนิดอื่นๆ วิธีการให้สีกระเบื้องจึงให้สีด้วยการเคลือบสี ตามต้องการด้วยสีเคลือบคุณภาพดี ที่จะช่วยปกป้องกระเบื้องจากสภาวะแวดล้อมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแสงแดด หรือความชื้นก็ตาม และขั้นตอนการผลิตกระเบื้องหลังคาดินเผาชายตัดนั้น แทบจะไม่แตกต่างจากกระเบื้องดินเผารูปร่างอื่นๆเลย คือ ใช้ดินเหนียวคุณภาพดีจากแหล่งที่เชื่อถือได้ ขึ้นรูปเป็นสี่เหลียมโดยปลายของกระเบื้องเป็นปลายแบบตัดตรง เข้าเตาเผาอุณหภูมิสูงเพื่อเพิ่มความเข็งแรง ให้กับแผ่นกระเบื้องหลังคาดินเผาชายตัด กระเบื้องหลังคาดินเผาชายตัด มักเห็นได้ทั่วไป ตามสถานที่ต่างๆ และในปัจจุบันยิ่งแพร่หลายมากขึ้นเพราะ ได้รับความนิยมนำมาใช้กับที่พักอาศัย หรือรีสอร์ทเป็นจำนวนมาก เพราะกระเบื้องหลังคาดินเผาชายตัดมีลักษณะคล้ายกับปีกไม้ เมื่อใช้มุงหลังคา ทำให้มองดูคล้ายกับบ้านหรือที่พักอาศัยที่ใช้ปีกไม้ในการมุงหลังคา ให้ความรู้สึกร่มรื่น ไปโดยปริยาย อาจจะเป็นเพราะเหตุนี้จึงทำให้กระเบื้องหลังคาดินเผาชายตัดได้รับความนิยม แต่อย่างไรก็ตามเรื่องของ ความทนทานในการใช้งานก็น่าจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่ง ที่ทำให้กระเบื้องหลังคาดินเผาชายตัดกลายเป็นที่ยอมรับ มากขึ้นในปัจจุบัน

กระเบื้องหลังคาดินเผาใบโพธิ์

กระเบื้องหลังคาดินเผาใบโพธิ์มีเอกลักษณ์ ซึ่งกระเบื้องสุโขทัยนั้น ช่างโดยทั่วไป รู้จักในอีกชื่อหนึ่งคือ กระเบื้องสุโขทัย จุดสังเกต อยู่ที่ ปลายกระเบื้องนั้น จะมีรูปคล้ายใบโพธิ์ โดยจะเป็นหยัก 2 หยัก ลดหลั่นลงมาจนถึงปลายกระเบื้อง ถือเป็นเอกลักษณะเฉพาะตัวของกระเบื้องหลังคาดินเผาใบโพธิ์ มักเห็นได้ทั่วไป วิหาร หรือที่ต่างๆ ถึงจะไม่นิยมใช้กับที่พักอาศัย แต่ก็เห็นได้ตามบ้านเรือนไทย หรือที่พักอาศัยที่ต้องการ บรรยากาศแบบเรือนไทย ทำให้มีความสวยงามโดดเด่น สะดุดตา กระเบื้องมุงหลังคาที่เป็นกระเบื้องแบบดั้งเดิมของไทย โดยมีบันทึกการใช้กระเบื้องลักษณะนี้ เป็นครั้งแรกตั้งแต่ก่อนสมัยกรุงศรีอยุธยา        กระเบื้องหลังคาดินเผาใบโพธิ์ ใช้วัสดุเช่นเดียวกับพระเบื้องหลังคาดินเผาชนิดอื่นๆ คือ เลือกดินเหนียวจากแหล่งที่มีคุณภาพดี เพื่อผลิตกระเบื้องหลังคาดินเผาใบโพธิ์ โดยผลิตจาก อุปกรณ์และเครื่องจักรที่ทันสมัย เพื่อให้ได้กระเบื้องหลังคาดินเผาใบโพธิ์ ที่มีสวยงามทนทาน และนอกจากนั้นกระเบื้องหลังคาดินเผาใบโพธิ์ ให้สีโดยวิธีการเคลือบสีลงบนแผ่นกระเบื้องนั้นๆ แล้วเคลือบทับด้วยผลิตภัณฑ์เคลือบเงาที่สามารถทนต่อแสงแดด หรือลมฝน ป้องกันเนื้อกระเบื้องจากความชื้นได้เป็นอย่างดี  กระเบื้องหลังคาดินเผาใบโพธิ์ จึงมีคุณสมบัติที่สีสันสวยสดใส เงางามเหมือนใหม่ ดูแลรักษาง่าย และที่สำคัญ กระเบื้องหลังคาดินเผา จะช่วยให้หลังคานั้นๆ สวยงามแปลกตา โดดเด่นกว่าใคร อย่างแน่นอน ซึ่งคุณภาพที่ได้ จะสามารถตอบสนองต่อความต้องการในปัจจุบันได้ดีกว่า ทำให้กระเบื้องหลังคาดินเผาชายมน ยังมีให้เห็นอยู่อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน

กระเบื้องหลังคาดินเผาเก๋งจีน

กระเบื้องหลังคาดินเผาเก๋งจีน มีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครแบบเบ็ดเสร็จ เรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ที่เมื่อเห็นก็รู้ได้ทันทีว่า สถาปัตยกรรมนั้นๆ ได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมจีนอย่างแน่นอนลักษณะโดยทั่วไปของกระเบื้องหลังคาดินเผาเก๋งจีน แผ่นกระเบื้องแต่ละแผ่นจะโค้ง เมื่อมุงหลังคาจะได้หลังคาที่เป็นลอนคลื่น ซึ่งเหมือนกับกระเบื้องหลังคากาบกล้วยหรือกระเบื้องหลังคาแบบลอนนั่นเอง แต่กระเบื้องหลังคาดินเผาแบบจีนนั้น แตกต่างอย่าไม่เหมือนใครด้วยเชิงชาย ครอบกระเบื้อง ที่จะมีลวดลายบนพื้นผิว เป็นลวดลายแบบจีนสังเกตได้ไม่ยาก กระเบื้องหลังคาดินเผาเก๋งจีน ทำจากดินเหนียวคุณภาพดี  นำมาขึ้นรูปตามต้องการแล้วเข้าเผาในเตาเผาที่จะทำให้กระเบื้องเข็งแรงทนทานมากที่สุด กระเบื้องหลังคาดินเผาเก๋งจีน เห็นได้ทั่วไปตามสถาปัตยกรรมแบบจีน โดยอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างจะมีลักษณะแตกต่างกันไป ตามจุดประสงค์การใช้งาน โดยจะเห็นได้จาก อาราม ศาลเจ้า หรือศาลาพักผ่อน ศาลาพักผ่อนนั้นจะมีลักษณะเป็นศาลาทรง 6 เหลี่ยม หรือ 8 เหลี่ยม ตามขนาดโดยหลังคาจะมุงแบบเก๋งจีนและแต่งเชิงชายด้วยกระเบื้องลายจีนโบราณ อายุการใช้งานของกระเบื้องลักษณะนี้จะค่อนข้างนาน มีหลายสีให้เลือกใช้งาน และสียอดนิยมอย่างสีแดงอิฐก็ยังเป็นที่นิยมอย่างมาก เรื่องมาจนปัจจุบัน

กระเบื้องหลังคาดินเผาจีน

กระเบื้องหลังคาดินเผาจีน ทำจากดินเหนียวคุณภาพดี  นำมาขึ้นรูปตามต้องการแล้วเข้าเผาในเตาเผาที่จะทำให้กระเบื้องเข็งแรงทนทานมากที่สุด กระเบื้องหลังคาดินเผาจีน เห็นได้ทั่วไปตามสถาปัตยกรรมแบบจีน โดยอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างจะมีลักษณะแตกต่างกันไป ตามจุดประสงค์การใช้งาน โดยจะเห็นได้จาก อาราม ศาลเจ้า หรือศาลาพักผ่อน ศาลาพักผ่อนนั้นจะมีลักษณะเป็นศาลาทรง 6 เหลี่ยม หรือ8 เหลี่ยม ตามขนาดโดยหลังคาจะมุงแบบเก๋งจีนและแต่งเชิงชายด้วยกระเบื้องลายจีนโบราณ อายุการใช้งานของกระเบื้องลักษณะนี้จะค่อนข้างนาน มีหลายสีให้เลือกใช้งาน และสียอดนิยมอย่างสีแดงอิฐก็ยังเป็นที่นิยมอย่างมาก เรื่องมาจนปัจจุบัน ลักษณะโดยทั่วไปของกระเบื้องหลังคาดินเผาจีน แผ่นกระเบื้องแต่ละแผ่นจะโค้ง เมื่อมุงหลังคาจะได้หลังคาที่เป็นลอนคลื่น ซึ่งเหมือนกับกระเบื้องหลังคากาบกล้วยหรือกระเบื้องหลังคาแบบลอนนั่นเอง แต่กระเบื้องหลังคาดินเผาแบบจีนนั้น แตกต่างอย่าไม่เหมือนใครด้วยเชิงชาย ครอบกระเบื้อง ที่จะมีลวดลายบนพื้นผิว เป็นลวดลายแบบจีนสังเกตได้ไม่ยาก กระเบื้องหลังคาดินเผาจีน มีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครแบบเบ็ดเสร็จ เรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ที่เมื่อเห็นก็รู้ได้ทันทีว่า สถาปัตยกรรมนั้นๆ ได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมจีนอย่างแน่นอน

กระเบื้องหลังคาจีน

กระเบื้องหลังคาจีน เห็นได้ทั่วไปตามสถาปัตยกรรมแบบจีน โดยอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างจะมีลักษณะแตกต่างกันไป ตามจุดประสงค์การใช้งาน โดยจะเห็นได้จาก อาราม ศาลเจ้า หรือศาลาพักผ่อน ศาลาพักผ่อนนั้นจะมีลักษณะเป็นศาลาทรง 6 เหลี่ยม หรือ8 เหลี่ยม ตามขนาดกระเบื้องหลังคาจีน ทำจากดินเหนียวคุณภาพดี  นำมาขึ้นรูปตามต้องการแล้วเข้าเผาในเตาเผาที่จะทำให้กระเบื้องเข็งแรงทนทานมากที่สุด โดยหลังคาจะมุงแบบเก๋งจีนและแต่งเชิงชายด้วยกระเบื้องลายจีนโบราณ อายุการใช้งานของกระเบื้องลักษณะนี้จะค่อนข้างนาน มีหลายสีให้เลือกใช้งาน และสียอดนิยมอย่างสีแดงอิฐก็ยังเป็นที่นิยมอย่างมาก เรื่องมาจนปัจจุบัน กระเบื้องหลังคาจีน มีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครแบบเบ็ดเสร็จ เรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ที่เมื่อเห็นก็รู้ได้ทันทีว่า สถาปัตยกรรมนั้นๆ ได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมจีนอย่างแน่นอนลักษณะโดยทั่วไปของกระเบื้องหลังคาจีน แผ่นกระเบื้องแต่ละแผ่นจะโค้ง เมื่อมุงหลังคาจะได้หลังคาที่เป็นลอนคลื่น ซึ่งเหมือนกับกระเบื้องหลังคากาบกล้วยหรือกระเบื้องหลังคาแบบลอนนั่นเอง แต่กระเบื้องหลังคาดินเผาแบบจีนนั้น แตกต่างอย่าไม่เหมือนใครด้วยเชิงชาย ครอบกระเบื้อง ที่จะมีลวดลายบนพื้นผิว เป็นลวดลายแบบจีนสังเกตได้ไม่ยาก ตัวอย่างภาพกระเบื้องหลังคาเก๋งจีน

กระเบื้องดินเผาไกรกาบแก้ว

กระเบื้องดินเผาไกรกาบแก้ว ผลิตจากวัสดุคุณภาพที่คัดสรรมาเป็นอย่างดีจากทั้งภายในและนอกประเทศ กระเบื้องดินเผาไกรกาบแก้ว มีผลิตภัณฑ์หลายชนิดให้เลือกใช้ตามความต้องการ และด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ได้รับการยอมรับ เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตได้รับมาตรฐานระดับสากล ทำให้ได้กระเบื้องที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการ นอกจากคุณภาพของกระเบื้องดินเผาไกรกาบแก้วจะเป็นที่ยอมรับแล้ว กระเบื้องดินเผาไกรกาบแก้ว ยังมีสีสันพร้อมทั้งลวดลาย ที่สวยงามไม่น้อยหน้ากระเบื้องจากบริษัทที่มีชื่อเสียง ด้วยคุณภาพของสีที่มีความสด สวยงาม ลวดลายที่มีทั้งแบบทันสมัยและแบบธรรมชาติ เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้กระเบื้องดินเผาไกรกาบแก้วได้รับความนิยมมากขึ้นเป็นลำดับ กระเบื้องดินเผาไกรกาบแก้ว อีกหนึ่งตราสินค้า ที่ได้รับความนิยมโดยทั่วไป ด้วยผลิตภัณฑ์กระเบื้องที่เป็นที่ยอมรับและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายของเหล่าผู้รับเหมาว่ามีคุณภาพได้มาตรฐาน กระเบื้องดินเผาไกรกาบแก้ว มีทั้งแบบที่เป็นกระเบื้องเคลือบผิว ที่ให้ความสวยงามสะดุดตาแล้ว ยังมีกระเบื้องชนิดผิวด้าน ที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสวยงามไม่แพ้กัน โดยกระเบื้องดินเผาไกรกาบแก้ว ทั้งชนิดที่เคลือบผิวหน้าและไม่เคลือบผิวหน้า สามารถดูแลรักษาได้ง่ายไม่ยุ่งยาก แถมยังทนทาน สวยงามตลอดอายุการใช้งาน จึงทำให้พื้นที่ใช้งานของท่านคุ้มค่าคุ้มราคาตลอดการใช้งานอย่างแน่นอน

กระเบื้องดินเผากาบกล้วย

กระเบื้องดินเผากาบกล้วย เป็นกระเบื้องหลังคาดินเผาที่มีอายุยาวนาน พบเห็นได้ตามสถาปัตยกรรมต่างๆโดยทั่วไป ซึ่งลักษณะของกระเบื้องกาบกล้วยนั้น สังเกตได้ง่ายคือ ลักษณะจะคล้ายกับกระเบื้องลอนในปัจจุบัน แต่กระเบื้องดินเผากาบกล้วย จะมีแผ่นกระเบื้อง 2 ชิ้น คือ ชิ้นที่มีลักษณะแบนกับชิ้นที่มีลักษณะเป็นแผ่นโค้งอยู่ในรูปครึ่งวงกลม เมื่อประกอบเข้าด้วยกันโดยใช้วิธีมุงบนหลังคา จะได้หลังคาที่เป็นลอน สวยงามแตก ต่างในแบบอนุรักษ์นิยม กระเบื้องดินเผากาบกล้วย หรืออีกชื่อที่รู้จักกันในชื่อของกระเบื้องลอน ซึ่งแม้จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยก็ตาม กระเบื้องดินเผากาบกล้วย มีกรรมวิธีการผลิตที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน แต่ทุกๆวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ผู้ผลิตจะต้องคำนึงถึงคุณภาพของวัตถุดินเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อที่จะได้กระเบื้องดินเผากาบกล้วยสำหรับมุงหลังคาที่มีคุณภาพ  ทนทาน เหมาะแก่การใช้งาน ในภาพภูมิประเทศของประเทศไทย ที่มีความแปรปรวนสูง ทั้งความชื้นจากฝน อุณภูมิที่สูงขึนจากแสงแดด  ซึ่งมลภาวะเหล่านี้หลังคาของสิ่งปลูกสร้างต้องรับภาระโดยตรงไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้  เพราฉะนั้น การเลือกกระเบื้องหลังคาดินเผากาบกล้วยที่มีคุณภาพดี แข็งแรงทนทาน จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด ดังนั้น ความสวยงามของหลังคาของอาคารนั้น ก็เป็นอีกเอกลักษณ์ที่จะช่วยสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ที่พบเห็นได้เป็นอย่างดี