หลังคาดินเผา

IMG_6935

ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นพื้นบ้าน ที่เริ่มต้นจากการนำมาใช้ในการสร้างที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต นำเอาวัสดุท้องถิ่นใกล้ตัวมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ จนกลายเป็นการสร้างอาชีพ

Thank you for picture by Pexels

หลังคาดินเผา ที่สามารถเห็นได้ทั่วไป ทั้งในชุมชนเมืองและชนบท เกิดจากการนำดินเหนียวในท้องถิ่น มาปั้นและขึ้นรูปตามต้องการ เพิ่มความแข็งแรงทนทาน ด้วยการเผาไว้ในกองไฟ ใช้ในการนำมามุงหลังคาที่อยู่อาศัย เพื่อประโยชน์ในการ กันแดดกันฝนกันลม ใช้เป็นที่พักอาศัย โดยหลังคาดินเผาในอดีตนั้นมีปัญหาในการใช้งานค่อนข้างมาก ทั้งความทนทานในการรับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม การแตกหัก การรั่วของน้ำฝน น้ำหนักที่มากเกินไป ทำให้หลังคาดินเผาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เหมาะแก่การใช้งานมากขึ้น จนกระทั่งปัจจุบัน เมื่อมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้นมากกว่าอดีต การพัฒนาของผลิตภัณฑ์กระเบื้องหลังคาดินเผา ก็ย่อมพัฒนาต่อเนื่องตามกาลเวลา ทำให้กระเบื้องหลังคาดินเผายังได้รับความนิยมและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นมากกว่าอดีต

ผลงานกระเบื้อง

ไม่เพียงแต่สถานที่ทางศาสนา หรือ อาคารของทางราชการเท่านั้น ที่จะใช้กระเบื้องหลังคาดินเผา แต่ปัจจุบัน กระเบื้องหลังคาดินเผา ยังได้รับความนิยมในการใช้มุงหลังคาที่อยู่อาศัยอีกด้วย เพราะต้องการความสวยงามแบบไทยๆ ซึ่งคงไว้เป็นเอกลักษณ์ที่บ่งบอกถึงรสนิยมของเต้าของบ้านนั้นๆได้เป็นอย่างดี