กระเบื้องหลังคาดินเผาสุโขทัย

baipho

กระเบื้องมุงหลังคาที่เป็นกระเบื้องแบบดั้งเดิมของไทย โดยมีบันทึกการใช้กระเบื้องลักษณะนี้ เป็นครั้งแรกตั้งแต่ก่อนสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งกระเบื้องสุโขทัยนั้น ช่างโดยทั่วไป รู้จักในอีกชื่อหนึ่งคือ กระเบื้องใบโพธิ์

Thank you for picture by Pexels

กระเบื้องหลังคาดินเผาสุโขทัย ใช้วัสดุเช่นเดียวกับพระเบื้องหลังคาดินเผาชนิดอื่นๆ คือ เลือกดินเหนียวจากแหล่งที่มีคุณภาพดี เพื่อผลิตกระเบื้องหลังคาดินเผาสุโขทัย โดยผลิตจาก อุปกรณ์และเครื่องจักรที่ทันสมัย เพื่อให้ได้กระเบื้องหลังคาดินเผาสุโขทัย ที่มีสวยงามทนทาน และนอกจากนั้นกระเบื้องหลังคาดินเผาสุโขทัย ให้สีโดยวิธีการเคลือบสีลงบนแผ่นกระเบื้องนั้นๆ แล้วเคลือบทับด้วยผลิตภัณฑ์เคลือบเงาที่สามารถทนต่อแสงแดด หรือลมฝน ป้องกันเนื้อกระเบื้องจากความชื้นได้เป็นอย่างดี  กระเบื้องหลังคาดินเผาสุโขทัย จึงมีคุณสมบัติที่สีสันสวยสดใส เงางามเหมือนใหม่ ดูแลรักษาง่าย และที่สำคัญ กระเบื้องหลังคาดินเผา จะช่วยให้หลังคานั้นๆ สวยงามแปลกตา โดดเด่นกว่าใคร อย่างแน่นอน ซึ่งคุณภาพที่ได้ จะสามารถตอบสนองต่อความต้องการในปัจจุบันได้ดีกว่า ทำให้กระเบื้องหลังคาดินเผาชายมน ยังมีให้เห็นอยู่อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน

Thank you for picture by Pexels

กระเบื้องหลังคาดินเผาสุโขทัยมีเอกลักษณ์ อยู่ที่ ปลายกระเบื้องนั้น จะมีรูปคล้ายใบโพธิ์ โดยจะเป็นหยัก 2 หยัก ลดหลั่นลงมาจนถึงปลายกระเบื้อง เป็นเอกลักษณะเฉพาะตัวของกระเบื้องหลังคาดินเผาสุโขทัย

Thank you for picture by Pexels

ที่เห็นได้โดยตามวัด อาราม และวิหารต่างๆ ไม่นิยมใช้กับที่พักอาศัย ยกเว้นที่พักอาศัยที่ต้องการ บรรยากาศ ของเรือนไทย หรือความสวยงามแบบโดดเด่น จึงมักจะใช้กระเบื้องกระเบื้องหลังคาดินเผาสุโขทัย เป็นพิเศษ