กระเบื้องหลังคาดินเผาชายตัด

IMG_4456

กระเบื้องหลังคาดินเผาชายตัด มีอีก 2 ชื่อคือ กระเบื้องดินขอ และที่รู้จักกันในชื่อของกระเบื้องหม่อม ยังช่วยบ่งบอกสไตล์ รสนิยม ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ผู้ที่พบเห็นได้เป็นอย่างดี

กระเบื้องหลังคาดินเผาชายตัด หรือ กระเบื้องหม่อม ทำมาจากดินเหนียว เช่นเดียวกับกระเบื้องดินเผาชนิดอื่นๆ วิธีการให้สีกระเบื้องจึงให้สีด้วยการเคลือบสี ตามต้องการด้วยสีเคลือบคุณภาพดี ที่จะช่วยปกป้องกระเบื้องจากสภาวะแวดล้อมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแสงแดด หรือความชื้นก็ตาม และขั้นตอนการผลิตกระเบื้องหลังคาดินเผาชายตัดนั้น แทบจะไม่แตกต่างจากกระเบื้องดินเผารูปร่างอื่นๆเลย คือ ใช้ดินเหนียวคุณภาพดีจากแหล่งที่เชื่อถือได้ ขึ้นรูปเป็นสี่เหลียมโดยปลายของกระเบื้องเป็นปลายแบบตัดตรง เข้าเตาเผาอุณหภูมิสูงเพื่อเพิ่มความเข็งแรง ให้กับแผ่นกระเบื้องหลังคาดินเผาชายตัด

Thank you for picture by Pexels

กระเบื้องหลังคาดินเผาชายตัด มักเห็นได้ทั่วไป ตามสถานที่ต่างๆ และในปัจจุบันยิ่งแพร่หลายมากขึ้นเพราะ ได้รับความนิยมนำมาใช้กับที่พักอาศัย หรือรีสอร์ทเป็นจำนวนมาก เพราะกระเบื้องหลังคาดินเผาชายตัดมีลักษณะคล้ายกับปีกไม้ เมื่อใช้มุงหลังคา ทำให้มองดูคล้ายกับบ้านหรือที่พักอาศัยที่ใช้ปีกไม้ในการมุงหลังคา ให้ความรู้สึกร่มรื่น ไปโดยปริยาย อาจจะเป็นเพราะเหตุนี้จึงทำให้กระเบื้องหลังคาดินเผาชายตัดได้รับความนิยม แต่อย่างไรก็ตามเรื่องของ ความทนทานในการใช้งานก็น่าจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่ง ที่ทำให้กระเบื้องหลังคาดินเผาชายตัดกลายเป็นที่ยอมรับ มากขึ้นในปัจจุบัน