กระเบื้องดินเผากาบกล้วย

intro_product_ct

Thank you for picture by Pexels

กระเบื้องดินเผากาบกล้วย เป็นกระเบื้องหลังคาดินเผาที่มีอายุยาวนาน พบเห็นได้ตามสถาปัตยกรรมต่างๆโดยทั่วไป ซึ่งลักษณะของกระเบื้องกาบกล้วยนั้น สังเกตได้ง่ายคือ ลักษณะจะคล้ายกับกระเบื้องลอนในปัจจุบัน แต่กระเบื้องดินเผากาบกล้วย จะมีแผ่นกระเบื้อง 2 ชิ้น คือ ชิ้นที่มีลักษณะแบนกับชิ้นที่มีลักษณะเป็นแผ่นโค้งอยู่ในรูปครึ่งวงกลม เมื่อประกอบเข้าด้วยกันโดยใช้วิธีมุงบนหลังคา จะได้หลังคาที่เป็นลอน สวยงามแตก ต่างในแบบอนุรักษ์นิยม

Thank you for picture by Pexels

กระเบื้องดินเผากาบกล้วย หรืออีกชื่อที่รู้จักกันในชื่อของกระเบื้องลอน ซึ่งแม้จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยก็ตาม กระเบื้องดินเผากาบกล้วย มีกรรมวิธีการผลิตที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน แต่ทุกๆวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ผู้ผลิตจะต้องคำนึงถึงคุณภาพของวัตถุดินเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อที่จะได้กระเบื้องดินเผากาบกล้วยสำหรับมุงหลังคาที่มีคุณภาพ  ทนทาน เหมาะแก่การใช้งาน ในภาพภูมิประเทศของประเทศไทย ที่มีความแปรปรวนสูง ทั้งความชื้นจากฝน อุณภูมิที่สูงขึนจากแสงแดด  ซึ่งมลภาวะเหล่านี้หลังคาของสิ่งปลูกสร้างต้องรับภาระโดยตรงไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้  เพราฉะนั้น การเลือกกระเบื้องหลังคาดินเผากาบกล้วยที่มีคุณภาพดี แข็งแรงทนทาน จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด

ดังนั้น ความสวยงามของหลังคาของอาคารนั้น ก็เป็นอีกเอกลักษณ์ที่จะช่วยสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ที่พบเห็นได้เป็นอย่างดี

Thank you for picture by Pexels